/*-----ads----*/

Address : Wisma Negeri Kompleks MITC, 75450 Ayer Keroh, Melaka.

Ground Floor

Pejabat Tanah Melaka Tengah
– Unit Bayaran Cukai & Hasil (mon-fri – 7:30am to 5:30pm)
– Unit Perumahan (Bayaran Awam/Pangsa)
– Unit Pendaftar
(mon-thurs – 8:30am to 12:15pm ; 2pm to 4pm ; fri – 8:30am to 11:30am ; 2:45pm to 4pm)
– Unit Pembangunan Tanah

First Floor
Pejabat Daerah Melaka Tengah. Tel: 06-232 6192
– Unit Penguatkuasa
– Unit Pentadbiran dan Kewangan (Pegawai Daerah)
– Unit Pembangunan Daerah (Pejabat Penghulu)

Second Floor
Pejabat Pengarah Tanah & Galian Melaka   http://ptg.melaka.gov.my/main/index.php

Third Floor
Jabatan Pengairan & Saliran Melaka. Tel: 06-232 4801/ 02 CareLine 1 300 80 1010
Perbadanan Hang Tuah Jaya. Tel: 06-232 3653

Fourth Floor
Jabatan Pertanian Melaka. Tel: 06-232 4293

Fifth Floor
Majlis Sukan Negeri Melaka. Tel: 06-2323455
Jabatan Perancangan Bandar & Desa Melaka. Tel: 06-232 3482 ; 2325967

 

Wisma Negeri Melaka (Placemark)