Hair Salon

Address: 37, Jalan Melaka Raya 11, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka

Tel: 06-292-2202