address: 21,23, Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka

Tel: 06-2832684