Hotel

Address: 1, Jalan Melaka Raya 26, Taman Melaka Raya 75000 Melaka.

Tel: 06-2839833

Website: www.klitel.com.my