/*-----ads----*/

Air Conditioning/Aircond

Address:45, Jalan Melaka Raya 11, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka

Tel:06-2882192/2194  Fax:06-2882193