Racks / Gondola

Address: 81, Jalan Melaka Raya 25, Taman Melaka Raya

Tel: 06-283 1778  Fax: 06-281 8315