Vegetarian Restaurant

Address: 41,Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka

Tel: 06-292 2819